Strona główna > Spółki > AQU > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raporty EBI

Typ raportu: Nazwa spółki:
Data  Typ  Numer Spółka  Temat
2017-06-19 12:29:28 bieżący 16/2017 AQU Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14.06.2017r.
2017-06-14 15:12:20 bieżący 15/2017 AQU Raport w sprawie dywidendy za rok 2016.
2017-06-14 14:55:25 bieżący 14/2017 AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2017r.
2017-05-17 11:37:24 bieżący 13/2017 AQU Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza.
2017-05-09 13:23:05 bieżący 12/2017 AQU Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 14 czerwca 2017r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.
2017-05-08 14:53:07 bieżący 11/2017 AQU Informacja w sprawie dywidendy za rok 2016.
2017-04-21 07:26:30 kwartalny 10/2017 AQU Raport okresowy za I kwartał 2017 r.
2017-04-20 07:33:25 roczny 9/2017 AQU Raport roczny za 2016 rok
2017-04-03 13:02:57 bieżący 8/2017 AQU Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 30.03.2017r.
2017-03-30 13:22:17 bieżący 7/2017 AQU Informacja o odwołaniu i powołaniu członka Rady Nadzorczej „AQUA” S.A.
2017-03-30 13:14:51 bieżący 6/2017 AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 30.03.2017r.
2017-03-21 14:06:37 bieżący 5/2017 AQU Informacja w sprawie dywidendy za rok 2016.
2017-03-09 12:21:05 bieżący 4/2017 AQU Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na wniosek akcjonariusza.
2017-02-16 12:47:38 bieżący 3/2017 AQU Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „AQUA” S.A. na dzień 30 marca 2017r. oraz projekty uchwał tego zgromadzenia.
2017-02-10 08:19:51 kwartalny 2/2017 AQU Raport okresowy za IV kwartał 2016 r.
2017-01-31 08:59:39 bieżący 1/2017 AQU Terminarz raportów na 2017 rok
2016-10-21 07:33:37 kwartalny 17/2016 AQU Raport okresowy za III kwartał 2016
2016-10-17 09:46:35 bieżący 16/2016 AQU Zmiana terminu wysyłki raportu okresowego za III kwartał 2016r.
2016-07-21 07:29:30 bieżący 15/2016 AQU Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016-06-20 11:53:07 bieżący 14/2016 AQU Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 15.06.2016r.
        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna >
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH