Strona główna > Spółki > FAV > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raporty EBI

Typ raportu: Nazwa spółki:
Data  Typ  Numer Spółka  Temat
2017-01-11 16:36:56 bieżący 1/2017 FAV Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-12-29 23:15:03 bieżący 67/2016 FAV Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-12-22 10:21:24 bieżący 66/2016 FAV Korekta raportu bieżącego nr 57/2016
2016-11-24 13:57:09 bieżący 65/2016 FAV Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2016-11-14 17:21:38 kwartalny 64/2016 FAV Jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku.
2016-10-13 15:47:44 bieżący 63/2016 FAV Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M
2016-09-21 16:00:48 bieżący 62/2016 FAV Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2016-08-30 13:51:30 bieżący 61/2016 FAV Treść uchwał podjętych na ZWZ Fachowcy.pl Ventures S.A. w dniu 30 sierpnia 2016 roku
2016-08-25 13:27:53 bieżący 60/2016 FAV Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2016-08-16 21:17:25 kwartalny 59/2016 FAV Raport okresowy za II kwartał 2016 r.
2016-08-02 13:26:21 bieżący 58/2016 FAV Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-07-29 14:31:36 bieżący 57/2016 FAV Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L
2016-07-29 13:55:42 bieżący 56/2016 FAV Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki
2016-07-19 14:15:42 bieżący 55/2016 FAV Rejestracja zmian w statucie Spółki oraz wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2016-07-14 19:23:38 roczny 54/2016 FAV raport roczny za 2015 rok (skonsolidowany)
2016-07-05 16:27:52 bieżący 53/2016 FAV Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
2016-06-30 18:36:43 roczny 52/2016 FAV Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2015
2016-06-30 14:20:37 bieżący 51/2016 FAV Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2016-06-28 16:56:18 bieżący 50/2016 FAV Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
2016-06-28 16:55:11 bieżący 49/2016 FAV Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego skonsolidowanego za rok 2015
        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | następna >
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH