Strona główna > Spółki > GTR > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raporty EBI

Typ raportu: Nazwa spółki:
Data  Typ  Numer Spółka  Temat
2017-06-12 17:59:39 bieżący 13/2017 GTR Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
2017-05-29 21:52:37 bieżący 12/2017 GTR Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2016 oraz informacja zgodna z pkt 16a Dobrych Praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect
2017-05-23 11:48:57 bieżący 11/2017 GTR Podwyższenie kapitału zakładowego - rejestracja przez Sąd akcji serii G
2017-05-15 21:13:28 kwartalny 10/2017 GTR Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy Global Trade S.A. za I kwartał 2017 r.
2017-03-14 22:43:14 bieżący 9/2017 GTR Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych
2017-02-14 17:19:19 kwartalny 8/2017 GTR Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy Global Trade S.A. za IV kwartał 2016 r.
2017-02-12 19:42:25 bieżący 7/2017 GTR Naruszenie zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect
2017-02-12 19:37:20 bieżący 6/2017 GTR Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Global Trade S.A.
2017-02-08 12:14:01 bieżący 5/2017 GTR Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 lutego 2017 roku
2017-01-26 09:45:51 bieżący 4/2017 GTR Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
2017-01-11 14:23:26 bieżący 3/2017 GTR Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 lutego 2017 r. wraz z projektami uchwał
2017-01-03 13:38:54 bieżący 2/2017 GTR Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii G
2017-01-03 12:35:19 bieżący 1/2017 GTR Otrzymanie wniosku od akcjonariusza Emitenta o zwołanie z godnie z art. 400 par. 1 ksh NWZ Global Trade S.A.
2016-11-16 14:18:03 kwartalny 21/2016 GTR Korekta raportu okresowego za trzeci kwartał 2016 roku Global Trade S.A.
2016-11-14 11:41:02 kwartalny 20/2016 GTR Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy Global Trade S.A. za III kwartał 2016 r.
2016-11-02 22:43:13 bieżący 19/2016 GTR Podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G w ramach kapitału docelowego
2016-10-06 17:05:34 bieżący 18/2016 GTR Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki
2016-08-16 17:28:45 kwartalny 17/2016 GTR Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy Global Trade S.A. za II kwartał 2016r.
2016-08-08 16:28:49 bieżący 16/2016 GTR Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 08 sierpnia 2016 roku
2016-08-03 13:14:52 bieżący 15/2016 GTR Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następna >
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH