Strona główna > Spółki > SFD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2017
data dodania 2017-01-11 13:13:39
spółka SFD Spółka Akcyjna

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14 lutego 2017 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku
- Jednostkowy raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku
- Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14 sierpnia 2017 roku
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mateusz Pazdan - Prezes Zarządu
  • Bartosz Kogut - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH