Strona główna > Spółki > LSH > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2017
data dodania 2017-01-11 16:37:39
spółka LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że 11 stycznia 2017 r.:
1) do Spółki wpłynęła rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Wiceprezesa Leszka Biernackiego,
2) Rada Nadzorcza Spółki odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Pana Leszka Surowca powierzając mu jednocześnie pełnienie obowiązków Wiceprezesa Zarządu,
3) Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 12 stycznia 2017 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Mirosława Pasiekę,
4) Pan Mirosław Pasieka złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Do chwili publikacji niniejszego raportu Spółka nie otrzymała formularza osobowego Panów Mirosława Pasieki i Leszka Surowca (zawierających informacje zgodnie z wymogami § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument informacyjny"). Zostaną one opublikowane po wpłynięciu do Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu
  • Ewa Matla - Prokurent
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH