Strona główna > Spółki > 01C > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2017
data dodania 2017-01-11 19:01:32
spółka 01CYBERATON Spółka Akcyjna

Zmiany w Radzie Nadzorczej 01CYBERATON S.A.

Zarząd spółki pod firmą 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Milanówku („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu 11 stycznia 2017 roku uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Brzezickiego.

Formularz osobowy (zawierający informacje zgodnie z wymogami § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Dokument informacyjny") zostanie opublikowany po wpłynięciu do Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Janowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH