Strona główna > Spółki > HRT > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 1/2017
data dodania 2017-01-12 09:02:30
spółka Hurtimex Spółka Akcyjna

Daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż raporty okresowe EBI Spółki (jednostkowe raporty kwartalne i jednostkowy raport roczny) w 2017 roku będą przekazywane (publikowane) w następujących datach:

(1) Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - w dniu 14 lutego 2017 roku,
(2) Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - w dniu 12 maja 2017 roku,
(3) Raport roczny za 2016 rok – w dniu 31 maja 2017 roku,
(4) Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - w dniu 14 sierpnia 2017 roku,
(5) Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - w dniu 14 listopada 2017 roku.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed: (1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz (2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie bieżącym powyżej lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1; 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH