Strona główna > Spółki > GCI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2017
data dodania 2017-02-17 14:01:34
spółka GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Informacja o postępowaniu upadłościowym.

Emitent uznając za istotne dla akcjonariuszy i wierzycieli objętych postępowaniem upadłościowym Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą listy wierzycieli złożonej do akt sprawy przez Nadzorcę Sądowego w dniu 8 czerwca 2016 roku.
W kwestii zgłoszeń wierzycieli nadal nierozpatrzony w pierwszej instancji pozostaje sprzeciw Kurator obligacji ustanowionej w postępowaniu postanowieniem Sędziego – komisarza
z dnia 3 marca 2015 roku. Dla celów rozpatrzenia sprzeciwu i ustalenia wartości zgłoszenia Kurator obligacji postanowieniem Sędziego – komisarza z dnia 26 października 2016 roku powołany został biegły. Do dnia dzisiejszego biegły nie wydał w tej sprawie opinii. Zgodnie
z posiadanymi przez Zarząd informacjami, na chwilę obecną w drugiej instancji złożone zostało osiem zażaleń od następujących podmiotów:
- Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
- PKS S.A. w Katowicach
- NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty (2 zażalenia)
- Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty (2 zażalenia)
- PKO BP Bankowy Fundusz Emerytalny (2 zażalenia)
z czego trzech ostatnich wierzycieli, reprezentowanych przez tę samą kancelarię prawną, zażaliło się na zgłoszenia wierzytelności dokonane przez innych wierzycieli, a złożone przez tą kancelarię zażalenia zawierały błędy formalne, co w ocenie Zarządu Emitenta może dodatkowo istotnie opóźnić ich rozpatrzenie, a tym samym także opóźnić zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli Emitenta.
Emitent informuje ponadto, że pełnomocnik jednego z członków Rady Wierzycieli (Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie) złożył do Sędziego – komisarza wniosek o zmianę Nadzorcy Sądowego (względnie o ustanowienie jego zastępcy)., argumentując to rzekomą częstą zachorowalnością Nadzorcy Sądowego i niewywiązywaniem się przez niego z nałożonych na niego w ramach posiedzeń Rady Wierzycieli obowiązków. Zarząd Emitenta – po uzyskaniu kopii w/w wniosku – ustosunkował się do niego, deklarując transparentność i współpracę z każdym ustanowionym w postępowaniu upadłościowym nadzorcą sądowym.
Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dominik Staroń - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH