Strona główna > Spółki > UFC > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2017
data dodania 2017-02-17 15:26:38
spółka Unified Factory Spółka Akcyjna

Rejestracja akcji serii E oraz treść jednolita Statutu Spółki

Zarząd Unified Factory S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda.

Akcje na okaziciela serii E były przedmiotem publicznej emisji, której przydział został dokonany w dniu 10 lutego 2017 roku.
Redukcja zapisów wyniosła 92%.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 364 351,70 (siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 70/100) i jest podzielony na 8 182 613 (osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 0,90 zł (dziesięć groszy) każda akcja na który składa się:
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jako seria A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu poprzez przyznanie 2 (dwóch) głosów na każdą akcję;
b) 100.000 (sto tysięcy) akcji oznaczonych jako seria B są akcjami zwykłymi na okaziciela.
c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda.
d) 1.249.280 (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda.
e) 1.333.333 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) sztuk akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,90 zł (dziewięćdziesiąt groszy) każda.

Aktualna treść Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Maciej Okniński - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH