Strona główna > Spółki > D24 > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2017
data dodania 2017-02-17 16:21:50
spółka Doradcy24 Spółka Akcyjna

Emisja obligacji serii C

Zarząd Doradcy24 S.A. ("Emitent") informuje, że po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej podjął uchwałę Zarządu Emitenta nr 1/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii C ("Uchwała"). Na podstawie Uchwały Emitent wyemituje nie więcej niż 300 (trzysta ) sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 6,0% (sześć procent) w skali roku, z okresami odsetkowymi wynoszącymi 12 miesięcy. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 300.000 PLN (trzysta tysięcy złotych). Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 poz. 238). Środki pochodzące z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta na bieżącą działalność Emitenta. Emitent zakłada, że dniem przydziału Obligacji serii C będzie dzień 20 luty 2017 roku, zaś terminem wykupu Obligacji będzie dzień 21 luty 2019 roku.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Woźniak - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH