Strona główna > Spółki > WDB > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2017
data dodania 2017-02-17 16:37:15
spółka WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 17 lutego 2017r. Emitenta zawarł umowę z A-Hajduk. Doradztwo Finansowe Agnieszka Hajduk (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3397), której przedmiotem jest o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za 2016 rok oraz umowę o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mariusz Muszyński - Prezes Zarzadu
  • Elżbieta Boryń - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH