Strona główna > Spółki > VED > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2017
data dodania 2017-03-20 21:02:47
spółka Vedia Spółka Akcyjna

Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki


Zarząd Vedia SA informuje, że 17 marca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 239/2017 w sprawie zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółki VEDIA S.A. Poniżej treść uchwały:

1. Na podstawie § 9 ust. 2e Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki VEDIA S.A., oznaczonymi kodem „PLVEDIA00011”, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 20 marca 2017 r. do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji tej spółki.

2. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki VEDIA S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Narożny - Prezes Zarządu
  • Marcin Strus - Członek Zarzadu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH