Strona główna > Spółki > HPS > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2017
data dodania 2017-06-19 14:47:58
spółka Hydrapres Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

Zarząd Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim, informuje iż w związku z rozpatrzeniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2017 roku punktu 18 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ze składu Rady Nadzorczej zostali odwołani: Dariusz Komarczewski oraz Norbert Palimąka. Do Rady Nadzorczej zostali natomiast powołani: Dariusz Pietyszuk oraz Marek Kaczyński.

Radę Nadzorczą Spółki tworzą:
1) Krzysztof Jędrzejewski,
2) Michał Rogatko,
3) Zbigniew Kuliński,
4) Dariusz Pietyszuk
5) Marek Kaczyński

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Anna Zwierzchowska - Członek Zarządu
  • Piotr Ciarka - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH