Strona główna > Spółki > NFP > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 9/2017
data dodania 2017-06-19 15:01:46
spółka Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Nowoczesna Firma S.A. w dniu 19 czerwca 2017 roku

Zarząd Spółki Nowoczesna Firma S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2017 roku w Warszawie.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), pkt 8) oraz pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dorota Mrówka - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH