Strona główna > Spółki > NFP > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2017
data dodania 2017-06-19 15:18:36
spółka Nowoczesna Firma Spółka Akcyjna

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu

Zarząd spółki Nowoczesna Firma S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru jednego nowego członka Rady Nadzorczej, uzupełniając tym samym skład Rady Nadzorczej po złożeniu rezygnacji przez Pana Piotra Sadowy z dniem 20 kwietnia 2017 roku.

Do składu Rady Nadzorczej powołano Pana Karola Pawlaka.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej, zawierający informacje określone w §10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, dotyczące członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Dorota Mrówka - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH