Strona główna > Spółki > KME > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 26/2017
data dodania 2017-06-19 15:27:29
spółka Kancelaria Medius Spółka Akcyjna

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kancelaria Medius S.A.

Zarząd Kancelaria Medius S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 czerwca 2017 roku w Krakowie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia pkt 13 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Imiołek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH