Strona główna > Spółki > FHD > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 21/2017
data dodania 2017-06-19 15:28:37
spółka Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna

Wypłata odsetek od obligacji serii B przez spółkę zależną

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) wypłaty odsetek od obligacji serii B.
Za dziesiąty okres odsetkowy od 17 marca 2017 r. do 17 czerwca 2017 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 76.383,72 zł. Wypłata została dokonana w dniu 19 czerwca 2017 r., czyli w pierwszym dniu roboczym po dniu 17 czerwca 2017 r.
Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Robert Majkowski - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH