Strona główna > Spółki > PLI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2017
data dodania 2017-06-19 15:33:58
spółka Platige Image Spółka Akcyjna

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.

Zarząd Spółki Platige Image S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w treści raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2016 r. pojawiły się błędy wynikające z omyłek technicznych przy składaniu tekstu. W związku z powyższym przekazujemy następującą korektę:

Na stronie 7 Skonsolidowanego Raportu Rocznego Platige Image S.A. zmianie ulegają następujące omyłkowe zapisy:

W wierszu „Aktywa obrotowe” w kolumnie 3:
BYŁO:
„6656”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„6996”

W wierszu „Udziały (akcje) własne” w kolumnie 3:
BYŁO:
„-“

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„339”

W wierszu „Aktywa razem” w kolumnie 3:
BYŁO:
„13078”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„13418”

Na stronie 6 jednostkowego Raportu Rocznego Platige Image S.A. zmianie ulegają następujące omyłkowe zapisy:

W wierszu „Aktywa obrotowe” w kolumnie 1:
BYŁO:
„20861”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„22364”

W wierszu „Aktywa obrotowe” w kolumnie 3:
BYŁO:
„4715”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„5055”

Poniżej wiersza „Pozostałe aktywa obrotowe” dodaje się nowy wiersz „Akcje własne”, w którym w kolumnie 1 znajduje się treść „1503” w kolumnie 2 „-„, w kolumnie 3 „339”, w kolumnie 4 „-„.

W wierszu „Aktywa razem” w kolumnie 1:
BYŁO:
„51506”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„53009”

W wierszu „Aktywa razem” w kolumnie 3:
BYŁO:
„11642”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„11982”


Jednocześnie emitent przekazuje skorygowany raport roczny w osobnym raporcie.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora - Prezes Zarządu
  • Akradiusz Dorynek - Członek Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH