Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 30/2010
data dodania 2010-09-30 13:55:47
spółka IDH Spółka Akcyjna

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Index Copernicus International SA na okres kolejnej kadencji

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International SA (Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2010 z dnia 26 marca 2010 roku oraz 25/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku, informuje że w dniu 30 września 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu Emitenta Pana Mirosława Reka na kolejną pełną kadencję.
Rada Nadzorcza wydała jednocześnie pozytywną ocenę z dotychczasowej działalności Zarządu Emitenta, oczekując dalszych działań w kierunku rozwoju Emitenta.
Informacje dotyczące osoby Pana Mirosława Reka zostały opublikowane w raporcie bieżącym Emitenta nr 9/2010.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH