Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 31/2010
data dodania 2010-09-30 14:00:38
spółka IDH Spółka Akcyjna

Oddelegowanie przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Index Copernicus International SA do sprawowania indywidualnego nadzoru nad pionem finansowym Emitenta

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International SA (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o delegowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Pana Marka Jakubczyka - do sprawowania indywidualnego nadzoru nad pionem finansowym Emitenta na okres 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej należeć będzie m.in. doradztwo w sprawach finansowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH