Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 32/2010
data dodania 2010-09-30 14:02:55
spółka IDH Spółka Akcyjna

Istotna informacja Emitenta Index Copernicus International SA

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International SA (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2010 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie podjęcia przez Emitenta współpracy z doświadczonym konsultantem do spraw sprzedaży i marketingu. Wobec powyższego Emitent zawarł w dniu 30 września 2010 roku umowę z Panią Małgorzatą Guzowską, która odpowiedzialna będzie m.in. za koordynację sprzedaży we wszystkich obszarach działalności Emitenta.
Pani Małgorzata Guzowska dysponuje kilkunastoletnim doświadczenia w zarządzaniu i rozwijaniu biznesu w branży farmaceutycznej. Przez ostatnie dwa lata była dyrektorem sprzedaży w firmie Polfa-Tarchomin SA, wcześniej pełniła taką samą funkcję w Ozone Laboratories. Przez 10 lat kierowała strukturami sprzedaży Bristol-Myers Squibb. Z wykształcenia jest lekarzem weterynarii, ukończyła warszawską Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Emitent stoi na stanowisku, że podjęcie współpracy z doświadczoną osobą zarządzającą procesem sprzedaży produktów związanych z Lokalnym Systemem Index Copernicus jest zdarzeniem mogącym mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta i bezpośrednio przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH