Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2010
data dodania 2010-11-19 19:30:32
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wypowiedzenie umowy

Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International S.A. (dalej jako Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 listopada 2010 r. Emitent otrzymał od spółki pod firmą Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Bayer) wypowiedzenie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Bayer w dniu 7 lipca 2009 r. (dalej jako Umowa), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2009.
Zgodnie z § 7 ust. 3 Umowy każda ze stron uprawniona jest do wypowiedzenia umowy w każdym czasie jej obowiązywania.
Zgodnie z wypowiedzeniem Umowa rozwiązuje się z dniem 31 grudnia 2010 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH