Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 39/2010
data dodania 2010-12-23 15:26:14
spółka IDH Spółka Akcyjna

Korekta - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 18.01.2011r.

Korekta - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 18 stycznia 2011 roku.

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 stycznia 2011 roku.

Korekta niniejszego raportu obejmuje zmianę daty w tytule raportu omyłkowo podanej jako 18 stycznia 2010 roku zamiast 18 stycznia 2011 roku.

Podstawa prawna:

EBI: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH