Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2011
data dodania 2011-01-18 17:49:07
spółka IDH Spółka Akcyjna

Uzupełnienie do raportu bieżacego nr 1/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku.

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 18 stycznia 2011 roku.

Zarząd Spółki przekazuje ponadto informację o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:
1) punktu 7 - w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego, z uwagi na brak kworum wymaganego przepisami art. 445 § 1 kodeksu spółek handlowych.
2) punktu 9 - w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na konieczność dokonania przez Zarząd Spółki dodatkowych ustaleń w przedmiotowym zakresie.

Podstawa prawna:
EBI: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH