Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 3/2011
data dodania 2011-01-18 19:10:37
spółka IDH Spółka Akcyjna

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki Index Copernicus International S.A.

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki, powołało Pana Bartłomieja Gorlewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Bartłomiej Gorlewski (31 lat) jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej oraz autorem publikacji o tematyce finansowej. W latach 2008-2009 był dyrektorem Departamentu Wdrożeń i Innowacji oraz Departamentu Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem zarządu Fundacji "Instytut Rozwoju Kapitału Intelektualnego im. Sokratesa", posiada doświadczenie w funkcjonowaniu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH