Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2011
data dodania 2011-02-01 15:32:18
spółka IDH Spółka Akcyjna

Daty przekazywania raportów okresowych spółki w roku 2011

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przekazuje niniejszym stałe daty przekazywania raportów okresowych Spółki w roku obrotowym, trwającym od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku:

1) Raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku - w dniu 14 lutego 2011roku,
2) Raport roczny za 2010 rok - w dniu 15 czerwca 2011 roku,
3) Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku - w dniu 16 maja 2011 roku,
4) Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku - w dniu 16 sierpnia 2011 roku,
5) Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - w dniu 14 listopada 2011 roku.

Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych będzie przekazana będzie w formie raportu bieżącego w terminach zgodnych z § 6 ust 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH