Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 8/2011
data dodania 2011-02-14 15:51:40
spółka IDH Spółka Akcyjna

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki Index Copernicus International S.A. odbyte 14.02.2011 r. oraz informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia wybranych punktów

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 14 lutego 2011 roku.

Zarząd Spółki przekazuje ponadto informację o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia następującego punktu porządku obrad:
1) punkt 8 - w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na konieczność dokonania przez Spółkę dodatkowych ustaleń w przedmiotowym zakresie.

Walne Zgromadzenie nie przystąpiło także do rozpatrzenia punktu 9 porządku obrad - w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na fakt, iż zgłoszony w dniu 10 lutego 2011 roku przez akcjonariusza reprezentującego nie mniej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki i ogółu głosów w Spółce wniosek o uzupełnienie porządku obrad o przedmiotowy punkt został zgłoszony po terminie wobec czego nie mógł być uwzględniony.

Podstawa prawna: EBI: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH