Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 10/2011
data dodania 2011-02-24 14:14:55
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 24 lutego 2011 roku zawarł ze spółką Sadowski Piaszczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa (dalej jako SPIW) umowę, której przedmiotem jest pełnienie przez SPIW funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzaniu akcji serii H Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Newconnect.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH