Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2011
data dodania 2011-03-09 14:12:59
spółka IDH Spółka Akcyjna

Wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 9 marca 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 31 ust 1 pkt 5 Statutu Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania badania sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła wybrać spółkę Global Audit Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3106.
Global Audit Partner Sp. z o.o. pełnił funkcję biegłego rewidenta i badał sprawozdanie finansowe Emitenta za rok roku obrotowy 2009, a także za pierwsze półrocze roku 2010.

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH