Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 18/2011
data dodania 2011-05-23 14:47:06
spółka IDH Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Index Copernicus International S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2011 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 146 budynek C. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. w drodze emisji akcji serii H, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H w podwyższanym kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii H.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Index Copernicus International S.A. w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w podwyższanym kapitale zakładowym Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index Copernicus International S.A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii I.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.
12. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności związanych z podjęciem niniejszej uchwały.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH