Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 26/2011
data dodania 2011-06-20 14:56:39
spółka IDH Spółka Akcyjna

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie odbyte w dniu 20.06.2011 r.

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Zarząd Spółki przekazuje ponadto informację o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:
1. Punkt 12 - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności związanych z podjęciem niniejszej uchwały
2. Punkt 13 - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
3. Punkt 14 - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
EBI: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Załączniki:


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH