Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 33/2011
data dodania 2011-08-04 12:26:02
spółka IDH Spółka Akcyjna

Nabycie obligacji przez Emitenta

Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 3 sierpnia 2011 roku powziął wiadomość o realizacji transakcji nabycia przez Emitenta od spółki Silva S.A. z siedzibą w Warszawie obligacji wyemitowanych przez spółkę Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH).
Emitent nabył łącznie 2 413 obligacji IDH serii A o jednostkowej cenie nominalnej 1 000 zł. Jednostkowa cena nabycia wyniosła 1 021,04 zł, natomiast łączna cena nabycia wyniosła 2 463 769,52 zł. Nabyte przez Emitenta obligacje zostały wyemitowane przez IDH w dniu 9 lipca 2010 roku natomiast termin ich wykupu został określony na dzień 31 maja 2012 roku. Oprocentowanie nabytych przez Emitenta obligacji wynosi 12 % w skali roku i płatne jest co trzy miesiące. Emitent dokonał zapłaty za nabyte obligacje ze środków pozyskanych w drodze emisji akcji serii H.

Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH