Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 34/2011
data dodania 2011-08-10 11:27:06
spółka IDH Spółka Akcyjna

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Zarząd Spółki Index Copernicus International SA (Emitent) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku Rada Nadzorcza Emitenta powzięła uchwałę o powołaniu Pana Łukasza Bartczaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Pan Łukasz Bartczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Pan Łukasz Bartczak posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Obecnie m.in. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie będącej spółką zależną od Emitenta, Członka Rady Nadzorczej spółki Herbatha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Silva S.A. z siedzibą w Warszawie.
W przeszłości pełnił funkcje zarządcze m.in. w spółce Favente sp. z o.o., Ecommerce Partner sp. z o.o., Synopsis Polska S.A., Emonety.pl S.A., a także funkcje nadzorcze m.in. w spółce Power Price S.A.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH