Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 35/2011
data dodania 2011-08-10 11:30:07
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki z podmiotem zależnym

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2011 roku zawarł ze spółką Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH), będącą spółką zależną od Emitenta, umowę pożyczki na mocy której Emitent udzielił IDH pożyczkę pieniężną w kwocie 810.000,00 zł (osiemset dziesięć tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona na okres 90 dni. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki na poziomie 12 % w stosunku rocznym. Pożyczka została zabezpieczona wekslem in blanco wystawionym przez IDH.

Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH