Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 38/2011
data dodania 2011-08-19 16:26:25
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Index Copernicus International S.A. niniejszym informuje, że w dniu 19 sierpnia 2011 roku wpłynęła do Emitenta rezygnacja Pana Marka Jakubczyka z funkcji Członka, a zarazem Przewodniczącego, Rady Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja stanie się skuteczna z dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego na podstawie uchwał nr 3 i nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2011 roku. Rezygnacja została złożona w związku z kończącym się procesem reorganizacji działalności Emitenta.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH