Strona główna > Spółki > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 2/2011
data dodania 2011-10-28 11:47:35
spółka Graphic Spółka Akcyjna

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku

Zarząd Graphic S.A. ("Emitent") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2011 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za III kwartał 2011 roku - 14 listopada 2011 roku

Ewentualna zmiana daty przekazania raportu okresowego będzie podana do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Tomasz Mol - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH