Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 42/2011
data dodania 2011-11-04 22:48:03
spółka IDH Spółka Akcyjna

Powołanie Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej

Zarząd Spółki Index Copernicus International S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 4 listopada 2011 roku otrzymał informację, iż Rada Nadzorcza spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (IDH) powzięła w dniu 25 października 2011 roku uchwałę o powołaniu Pana Tomasza Dziobiaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu IDH.

Pan Tomasz Dziobiak jest absolwentem Politechniki Łódzkiej, specjalność Systemy Produkcji, a także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność Finanse i Bankowość oraz Strategie Zarządzania.

Pan Tomasz Dziobiak od wielu lat jest związany z rynkiem IT. Posiada bogate doświadczenie m.in. w prowadzeniu znaczących i skomplikowanych projektów związanych usługami IT oraz znaczne doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych. Od stycznia 2003 roku związany jest ze spółkami Grupy Kapitałowej Telekomunikacji Polskiej S.A., gdzie pełnił funkcje Dyrektora poszczególnych działów (obecnie Dyrektora Działu Dokumentów Elektronicznych, a w przeszłości m.in. Dyrektora Działu Procesów Sprzedaży). W latach 1999-2002 pracując dla spółki Accenture sp. z o.o. odpowiedzialny był m.in. za wprowadzanie systemu zarządzania relacji z klientami CRM (np. dla Netia Holding S.A. oraz Tiscali S.p.A.).


Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH