Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 57/2011
data dodania 2011-12-13 22:35:53
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Index Copernicus International S.A.

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2011 roku dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

Odwołano z funkcji członków Rady Nadzorczej następujące osoby:

1) Pan Tomasz Sadowski
2) Pani Benita Jakubowska
3) Pan Krzysztof Laskowski
4) Pan Jan Wójcik
5) Bartłomiej Gorlewski

Powołano do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej:

1) Pana Leszka Stypułkowskiego
2) Pana Rafała Abratańskiego
3) Pana Tomasza Jakubiaka
4) Mariusza Sperczyńskiego
5) Pana Jacka Mamota
6) Panią Sylwię Leśniak-Paduch

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH