Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 59/2011
data dodania 2011-12-16 21:13:39
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Spółki Index Copernicus International SA (Emitent) informuje, że w dniu 16 grudnia 2011 roku Emitenta zawarł ze spółką zależną Emitenta Internetowy Dom Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako IDH) znaczącą umowę objęcia akcji.

Na mocy przedmiotowej umowy Emitent objął 2.565.595 akcji na okaziciela serii I IDH, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną kwotę 3.206.993,75 zł to jest za kwotę 1,25 zł za każdą z akcji.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH