Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 12/2012
data dodania 2012-04-13 13:42:47
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej Stereo.pl S.A.

Zarząd IDH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2012 otrzymał zawiadomienie od spółki zależnej Stereo.pl S.A. o rezygnacji Pana Tomasza Dziobiaka z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki Stereo.pl S.A., odpowiedzialnego za rozwój nowych kanałów sprzedaży.

W uzasadnieniu rezygnacji Pan Tomasz Dziobiak podał jako przyczynę brak możliwości pogodzenia pełnienia obowiązków wiceprezesa Stereo.pl S.A. z realizowanymi innymi inicjatywami.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH