Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 15/2012
data dodania 2012-05-08 23:23:43
spółka IDH Spółka Akcyjna

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Stereo.pl S.A.

Zarząd spółki IDH S.A. ( dawniej Index Copernicus International S.A.) z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 8 maja 2012 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta tj. spółki Stereo.pl S.A. z siedzibą w Warszawie.
W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Stereo.pl S.A. wzrósł z kwoty 4.452.500 zł do kwoty 4.742.500 zł i dzieli się obecnie na 47.425.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podstawa prawna: Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Bartczak - Wiceprezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH