Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 7/2010
data dodania 2010-03-16 09:10:18
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Spółka Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 12 marca 2010 roku do Rady Nadzorczej Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Andrzeja Cudnego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 11 marca 2010 roku.

W uzasadnieniu rezygnacji Pan Andrzej Cudny podał przyczynę osobistą, a jednocześnie podziękował członkom Rady Nadzorczej za współpracę oraz wsparcie.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Pana Andrzeja Cudnego w okresie sprawowania przez niego funkcji Prezesa Zarządu, czego wyrazem jest wypowiedź członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sadowskiego, iż dziękuje on Panu Andrzejowi za samodzielne kierowanie Spółką przez okres jednego roku tj. od marca 2009 do marca 2010 i konsekwentną realizację powierzonej mu strategii rozwoju Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza oraz Pan Andrzej Cudny wyrazili wolę utrzymywania relacji na płaszczyźnie biznesowej, co wyraziło się poprzez wypowiedź Pana Andrzeja Cudnego, iż bardzo ceni pracę w Spółce, uważa iż było to interesujące doświadczenie życiowe, dlatego zamierza pozostać ze Spółką w kontakcie - służąc wsparciem przy projektach które współtworzył.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła kroki w celu powołania nowych członków zarządu Spółki - w tym celu odbyła się pierwsza tura rozmów z kandydatami do władz Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Jakubczyk - członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Sadowski - członek Rady Nadzorczej
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH