Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 11/2010
data dodania 2010-04-09 10:46:41
spółka IDH Spółka Akcyjna

Raport o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego

Zarząd spółki Index Copernicus International SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) niniejszym, przekazuje raport o stosowaniu przez Emitenta zasad zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect" uchwalonym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 795/2008 w dniu 31 października 2008 roku (z późniejszymi zmianami). Przekazywany raport zawiera informacje wskazane w § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Wszelkie zmiany w zakresie stosowania przez Emitenta zasad określonych niniejszym raportem będą przekazywane w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
  • Jan Wójcik - Prokurent
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH