Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2010
data dodania 2010-04-29 16:15:10
spółka IDH Spółka Akcyjna

Rezygnacja członka rady nadzorczej

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2010 roku Pan Maciej Górski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 kwietnia 2010 roku. W oświadczeniu o rezygnacji Pan Maciej Górski nie podał powodów rezygnacji.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Maciejowi Górskiemu za jego zaangażowanie i pracę, które wniósł w okresie sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH