Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 19/2010
data dodania 2010-06-14 16:20:18
spółka IDH Spółka Akcyjna

Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki oraz rezygnacja z funkcji prokurenta spółki.

Zarząd Spółki Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka) informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 21 pkt. 4 Statutu Spółki, powołało pana Jana Wójcika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Jan Wójcik jest absolwentem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University na kierunku Zarządzanie Finansami. Od dnia 26 marca 2010 roku do dnia 14 czerwca 2010 roku pełnił funkcję prokurenta Spółki. Od 2009 roku związany z Platformą Mediową Point Group S.A. na stanowisku Kontrolera Finansowego Grupy. W latach 2004-2008 pracował w eTel Polska sp. z o.o. pełniąc obowiązki Kontrolera i Dyrektora Finansowego. Od 2005 roku Członek Zarządu PPHU Calamus sp. z o.o. Wcześniej pracował m.in. w IT-Vision sp. z o.o. - funduszu venture capital, gdzie odpowiadał za nadzór finansowy nad start-up'ami internetowymi.
Jan Wójcik oświadczył, że nie zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec Spółki oraz nie widnieje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 czerwca 2010 roku, w związku przyjęciem kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki, pan Jan Wójcik złożył rezygnację z funkcji prokurenta Spółki.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH