Strona główna > Spółki > ICI > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 24/2010
data dodania 2010-06-22 14:43:11
spółka IDH Spółka Akcyjna

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu 23/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r., w którym Emitent poinformował o zawarciu istotnej umowy (dalej jako Umowa) z Centrum Doradztwa Ekonomicznego PARTNERS Alina Przyborowska-Bednarowicz z siedzibą w Suwałkach (CDE Partners), informuje, iż w dniu 21 czerwca 2010 r. Emitent w ramach realizacji Umowy podpisał z CDE Partners umowę zlecenie (Zlecenie), na mocy której CDE Partners zobowiązał się pozyskać dla Emitenta, do czerwca 2011 roku, środki finansowe w kwocie do wysokości 710.000 zł. Pozyskane, w związku z realizacją Zlecenia, środki przeznaczone będą na finansowanie projektu pod nazwą Lokalny System Index Copernicus, o którym Emitent informował w raportach okresowych, a w związku, z którym Emitent spodziewa się uzyskać do roku 2015 15.000.000 zł przychodu oraz 6.000.000 zł zysku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mirosław Rek - Prezes Zarządu
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH