Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 4/2012
data dodania 2012-02-28 19:49:51
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca AerTech SAS // Material Information on AerTech SAS

Zarząd AerFinance PLC informuje, iż w dniu 27 lutego 2012 roku uzyskał informacje od spółki AerTech SAS z siedzibą w Dinard (Francja) o podpisaniu w ostatnich dniach lutego 2012 3 ramowych umów z 3 zewnętrznymi podmiotami na obsługę bazowa na łącznie 9 samolotów typu ATR oraz Jetstream. Umowa ramowa obejmuje m.in. zakres prac, stosowaną stawkę za roboczogodzinę, narzut na części zamienne oraz zakres odpowiedzialności zgodnie ze stosownymi przepisami lotniczymi
Po mimo, iż zawarte umowy nie określają dolnego limitu zamówień, to jednak w ocenie zarządu spółki zależnej, współpraca na bazie zawartych umów, przyczyni się do istotnego zwiększenia obrotów i rentowności spółki, przy czym szczegółowy wpływ umów na sytuację finansową AerTech będzie można przedstawić po zakończeniu etapu planowania pracy obsługiwanej na pozostały okres 2012 roku. Informacje w zakresie wpływu zawartych umów na sytuacje grupy, Emitent przekaże w raportach okresowych.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

The Board of AerFinance PLC was informed on 27th of 2012 by AerTech SAS (Dinard, France), that the Management of AerTech SAS has signed in the recent days of February 2012 3 significant aircraft base maintenance agreements with 3 external parties for 9 jointly aircrafts (ATR and Jetstream). Said Maintenance Agreements are framework contracts that refers to scope of maintenance, labour rate, margin on spare parts and consumables and responsibility issues in relation with aviation requirements.
Despite the fact, that said contracts do not include any minimal limit of future turnover, according to the Board of AerTech SAS a cooperation with new clients will increase significantly level of revenues of the company and will improve profitability of the company. Detailed impact of the said agreements on financial situation of AerTech SAS will be known once maintenance planning for remaining months of 2012 is accomplished. AerFinance PLC will publish financial impact of said agreements and its influence on consolidated financial results as a current report via EBI system.

Legal basis:
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH