Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 5/2012
data dodania 2012-03-02 17:26:12
spółka AerFinance SE

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej // Material Information on subsidiary

Zarząd AerFinance PLC informuje iż w dniu 2 marca 2012 roku uzyskał informacje od zarządu AerFinance Ventures sp. z o.o. o otrzymaniu kolejnej transzy zaliczki z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 1,6 mln zł na finansowanie działań związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3.1.
W chwili obecnej w procesie inkubacji (tj proces bezpośrednio poprzedzający decyzję o zaangażowaniu kapitałowym) znajdują się 3 projekty. Zarząd AerFinance Ventures sp. z o.o. szacuje, że pierwsze inwestycje kapitałowe w inkubowane projekty będą miały miejsce w bieżącym miesiącu (tj 03.2012). Emitent poinformuje każdorazowo o dokonaniu inwestycji.
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Board of Directors of AerFinance PLC informs that on 2nd of March 2012 received an information from its subsidiary - AerFinance Ventures sp. z o.o. that the AerFinance Ventures sp. z o..received on 2nd of March 2012 next installment of prepayment from Polish Agency for Enterprise Development in the value of 1,6 mln PLN to continue project 3.1 of Innovative Economy Operational Program .
Currently there are 3 projects in incubation stage (which is mandatory stage before final investment decision is made). The Board of AerFinance Ventures estimates that money deployment will be made in current month ( march 2012). AerFinance PLC will inform market participants about each new capital engagement.
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartlomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH