Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 6/2012
data dodania 2012-03-07 10:50:51
spółka AerFinance SE

Podpisanie umowy o dotację przez spółkę zależną // Grant agreement signed by subsidiary.

Zarząd AerFinance PLC zawiadamia, iż w dniu 5 marca 2012 roku Zarząd Lubelskiej Grupy Lotniczej sp. z o.o. (LGL) podpisał umowę o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. AerFinance PLC posiada 100 % udziału w kapitale Lubelskiego Grupy Lotniczej sp. z o.o.
Projekt dotyczy przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych (B+R) w zakresie stworzenia systemu wizyjnego symulatora lotniczego. Wartość dofinansowania wynosi 14 349 800,00 zł i stanowi 73,64 % wartości projektu. Okres kwalifikowalności projektu trwa od 01/07/2012 do 31/12/2014 roku.
Równolegle Zarząd Lubelskiej Grupy Lotniczej sp. z o.o. złożył wniosek o płatności I transzy zaliczki w wysokości 7,7 mln zł.
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

The Board of AerFinance PLC informs, that on 5th of March 2012 Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o. (LGL) has signed an agreement with Polish Agency for Enterprise Development for grant in 1.4 measurement of Operational Program of Innovative Economy. AerFinance PLC is a 100 % owner of Lubelska Grupa Lotnicza sp. z o.o.
The project is about to undertake R+D to develop new vision system for flight simulators. The grant amount equals of 14 349 800, 00 PLN and represents 73,64% of the whole project value. The project is scheduled to take place between 01st of July 2012 and 31st of December of 2014.
Simultaneously, the Board of LGL has submitted an application to receive a first tranche of grant as a prepayment in the amount of 7,7 mln PLN.
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading SystemOsoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH