Strona główna > Spółki > AER > Raporty EBI
ZNAJDŹ SPÓŁKĘ

Raport EBI

typ raportu Raport Current
numer 14/2012
data dodania 2012-06-21 17:03:04
spółka AerFinance SE

Zakup pakietu udziałów w jednostce powiązanej // Purchase of shares in a subsidiary

Zwiększenie stanu posiadania w DirectFly UAB
Zarząd AerFinance PLC ('Spółka') informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku Spółka zawarła umowę kupna udziałów w litewskiej spółce Direct Fly UAB ('Direct Fly') od udziałowca mniejszościowego. Na mocy umowy Spółka nabyła udziały stanowiące 20% (700 udziałów) kapitału zakładowego DirectFly, zwiększając tym samym swój udział w litewskim podmiocie do 90%. Wartość transakcji wynosi 6.000 EUR i jest płatna w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy.
W kontekście spodziewanej na przełomie czerwca i lipca finalizacji procesu certyfikacyjnego (AOC) w DirectFly oraz rozpoczętych rozmów z potencjalnymi partnerami branżowymi zainteresowanymi strategiczną współpracę w ramach projektu, zarząd AerFinance PLC uważa, że zwiększenie udziałów w DirectFly stanowi czynnik, który może mieć w przyszłości wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Spółki.
Podstawa prawna
§ 3 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Purchase of DirectFly UAB Soares
The Board of Aerfinance PLC ('Company') informs that on 21st of June 2012 the Company has signed a Share Sale-Purchase Agreement with minority shareholder. Under the terms of the Agreement AerFinance PLC purchased 700 shares of DirectFly UAB ('DirectFly') representing 20% of its share capital and giving AerFinance PLC 90% of the share capital in Direct Fly. The purchase price equals to EUR 6.000 and shall be paid within 60 days from the commencement date.
DirectFly is expected to receive the Air Operator Certificate (AOC) in June/July of 2012 and AerFinance PLC has already started negotiations with potential industry partners which would be interested in taking part in the project. The Board of AerFinance PLC believes that in this context the purchase of DirectFly shares may have the positive impact on future economic and financial situation of the Company.

Legal Basis
§ 3 point 1 of the Appendix 3 to Regulations of the Alternative Trading System


Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bartłomiej Herodecki - CEO
Szukaj w serwisie
Znajdź spółkę w Infostrefie
Podaj trzyliterowy skrót
Na skróty
Debiuty 2017
Regulamin ASO
Informacje o notowanych akcjach
Statystyki rynku
Dokumenty informacyjne
Kalendarium zdarzeń rynkowych
INNE SERWISY GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH